ตำแหน่งของคุณ Home ธุรกิจ

สันติสุขทุกลมหายใจ(PeaceisEveryBreath)“ทุกก้าวย่างของชีวิตย่อมต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลในทางจิตวิญญาณอย่างไม่สิ้นสุด..เสมอ”ผล บอล สด ตาราง บอล วัน นี้

สันติสุขทุกลมหายใจ(PeaceisEveryBreath)“ทุกก้าวย่างของชีวิตย่อมต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลในทางจิตวิญญาณอย

ผล บอล สด ตาราง บอล วัน นี้

สันติสุขทุกลมหายใจ(PeaceisEveryBreath)“ทุกก้าวย่างของชีวิตย่อมต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลในทางจิตวิญญาณอย่างไม่สิ้นสุด..เสมอ”ผล บอล สด ตาราง บอล วัน นี้

ปากกาขนนก / สกุล บุณยทัต

“ทุกก้าวย่างของชีวิต ย่อมต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลในทางจิตวิญญาณอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยนัยแห่งการไม่เชื่อง ต่อการเรียนรู้ชีวิตอย่างไม่หยั่งลึก ความผิวเผินในรู้สึกแห่งการประจันหน้ากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมูลเหตุของความร้าวฉานอันติดตรึง จึงกลายเป็นสายธารแห่งทุกข์อันยากจะสลัดหลุด เป็นแรงขับแห่งปรารถนาอันมืดมัว แทนที่จะเป็นเนื้อแท้แห่งการดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์และเข้าใจ เหตุนี้ปรารถนาในสันติสุขจึงเป็นมวลสารสำคัญในลมหายใจแห่งลมหายใจที่จะก่อเกิดความหวังขึ้นมา ในบริบทของการมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นที่เข้าใจ…”

ความงามแห่งหลักคิดที่ได้รับจากหนังสือ “สันติสุขทุกลมหายใจ:วิธีปฏิบัติสำหรับคนไม่มีเวลา” (Peace is Every Breath)ของหลวงปู่ “ติช นัท ฮันห์” ภิกษุชาวเวียดนาม…ผู้ลึกซึ้งและสงบงามอยู่กับชีวิตอันแม่นตรงและมีความหมาย..ถือเป็นคุณค่าที่ได้รับ ซึ่งตั้งอยู่เหนือกระบวนทัศน์แห่งความเป็นสามัญทั้งปวง…มันคือการเชื่อมโยงสันติภาพส่วนบุคคลภายในกายร่าง กับสันติภาพส่วนรวมขยายที่ใหญ่สู่ปริมณฑลของโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล…ด้วยวัตรปฏิบัติที่มุ่งมั่นตั้งใจและเปี่ยมไปด้วยพลังทางปัญญาที่มากล้น…นั่นคือสิ่งที่ทอดยาวทางสติรับรู้…ที่มีแต่พัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จุดมุ่งหมายในการสอนสั่งธรรมของท่าน…อยู่ที่เจตนาที่หวังจะช่วยเกื้อหนุนผู้คนแห่งสังคมยุคใหม่ ให้ได้มีโอกาสรับรู้และเรียนรู้ถึง การเจริญสติและการปฏิบัติธรรมในทุกๆขณะจิตของชีวิต ท่ามกลางวิถีแห่งสถานะของสังคมอันยุ่งเหยิงของโลกในทุกวันนี้…ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานหรือกระทั่งในชีวิตส่วนตัว…ท่านเน้นย้ำให้เราทุกคนได้ตระหนักว่า ทุกสิ่งที่เราได้พบเจอ ได้สัมผัส และ ได้กระทำ ไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายอันแท้จริงของการ เจริญสติ ที่สามารถสรรค์สร้างการสันติสุขขึ้นมาได้ด้วยการรับรู้จากการเผชิญหน้ากับอุปสรรคนานาของชีวิต แทนที่จะคอยแต่หลีกหนีสิ่งอันเป็นอุปสรรคและเป็นทุกข์เหล่านั้น

การสัมผัสกับความสุขในทุกๆขณะ โดยไม่ต้องหลีกลี้หนีโลก สามารถก่อให้เกิดชีวิตใหม่ แม้จะต้องจมปลักอยู่กับบ่วงทุกข์ของชีวิตเดิมๆที่เต็มไปด้วยความเร่งรัดและคุกคามต่อการมีชีวิตอยู่มากสักเพียงใดก็ตาม…จุดเด่นในเชิงสัมผัสจากหนังสือเล่มนี้…คือการสร้างคาถาย้ำเตือนต่อทุกคนที่กำลังพ่ายแพ้และอ่อนแอให้บรรลุสู่สติจนสามารถนำมาปลุกปลอบตัวตนกระทั่งฟื้นกลับมามีพลัง และน้อมคารวะดวงจิตจนบังเกิดเป็นกุศลขึ้นมาได้…ครั้นเมื่อได้กระทำกิจใดๆหรืออยู่ในอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวัน….คาถาเหล่านี้จะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการนำพาจิตสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ก่อนที่นิสัยเดิมๆอันหมายถึง ความหลงลืม หรือสำนึกคิดอันเป็นอกุศล จะฉวยโอกาสเข้ามาแย่งชิงชีวิตเอาไปปรุงแต่งจนบังเกิดเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขึ้นมา

วิถีปฏิบัติแห่งการรับรู้ในธรรมจากหนังสือเล่มนี้ จึงถือเป็นการปฏิบัติอย่างง่ายๆ แต่กลับสร้างอานิสงค์อย่างมากมาย….นั่นหมายถึงว่าเพียงแค่เราเลือกกระทำไม่กี่อย่าง แต่เพียงขอให้กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ก็จะสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและจิตใจของเราได้ รวมทั้งการขยายขอบข่ายแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ครอบคลุมกว้างขวางถึงชีวิตในส่วนอื่นๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การบริโภค และ การทำงาน ขณะเดียวกันก็จะเกิดฉันทะต่อการสร้างแบบฝึกหัดใหม่ๆต่อการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ผ่านวัตรปฏิบัติประจำวันอันเป็นสามัญนับตั้งแต่..การตื่นนอนยามเช้า การเปิดน้ำก๊อกล้างใบหน้า การแปรงฟัน การอาบน้ำแต่งตัว การนั่งและหายใจ การเตรียมอาหารเช้า การรับประทานอาหารเช้า การรับมือนิสัยที่ไม่ดี การทลายห้องขังแห่งอดีต ตลอดจน การเดินในวิถีแห่งสติ…ทั้งหมดแห่งหัวข้อการเรียนรู้เหล่านั้นคือผลรวม ของรูปแห่งแบบในการเรียนรู้ของท่าน “ติช นัท ฮันห์” ผ่านความสามัญอันเรียบง่ายในชีวิตประจำวัน สู่การพินิจพิเคราะห์สถานการณ์อันปกตินั้น ให้ก้าวไปสู่การหยั่งคิดอันฉับพลันและมีน้ำหนักต่อการตรึกตรองและใคร่ครวญ…ซึ่งจะส่งพลังถึงผลลัพธ์อันยากจะปฏิเสธ และนั่นคือการทดลองความจริงในแขนงหนึ่ง..

การมีชีวิตอย่างมีชีวา ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากการเจริญสติ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการบ่มเพาะศรัทธาด้วยความเรียบง่ายแต่ตั้งใจที่จะเรียนรู้ของผู้มุ่งหวังที่จะเรียนรู้ คือหัวใจของหนังสือเล่มนี้อีกด้านหนึ่ง…ที่ถือเป็นแรงขับเคลื่อนอันบริสุทธิ์..ครั้น.เมื่อจิตใจได้มีโอกาสแผ้วถางหญ้ารกแห่งอคติให้พ้นไปจากตัวตน ดอกไม้งามหลากสีในทางจิตวิญญาณก็จะบังเกิดขึ้นมาแทนที่…เป็นท้องทุ่งแห่งการปลูกสร้างตัวตนอันถาวรที่สุขสงบ

แท้จริงแล้ว…ทุกก้าวย่างของชีวิตอันสมบูรณ์นั้น ย่อมต้องขึ้นอยู่กับ “การหายใจอย่างมีสติ” เพราะเหตุที่ว่า การหายใจเข้าและออกนั้นสำคัญมาก ..ลมหายใจถือเป็นตัวเขื่อมระหว่างกายและจิตของเรา บางครั้งจิตของเราคิดถึงสิ่งหนึ่ง แต่กายของเราคิดถึงอีกสิ่งหนึ่ง จิตและกายไม่ได้เป็นเอกภาพกัน เพราะฉะนั้นการรวมจิตกับกาย “เข้า” และ “ออก” จึงเป็นการช่วยให้เรานำกายและจิตกลับมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว และเมื่อเราสามารถหายใจได้อย่างมีสติ เราก็จะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ และเผชิญหน้ากับชีวิตที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงในปัจจุบันขณะได้..

ดังนั้น..จากการหายใจอย่างมีสติ จึงส่งผลไปถึงการคิดของเราซึ่งจะช้าลง และนั่นย่อมหมายถึงว่า เราสามารถที่จะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่จริงๆ .เพราะ..โดยทั่วไปเรามักจะคิดมากกันตลอดเวลา แต่การหายใจอย่างมีสติจะช่วยให้เราสงบและผ่อนคลาย ช่วยให้เราหยุดคิดมากเกินไป หยุดเศร้าโศกกับอดีต และหยุดวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต อันเป็นอารมณ์สองสิ่งที่ครอบงำไม่ให้เราได้ก้าวไปในทางที่ดีอยู่เสมอ..

การเข้าถึงและเข้าใจต่อลมหายใจของชีวิต จักทำให้เราได้ข้อสรุปที่จะรับรู้ภาวะของวันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไปในแต่ละคืนวัน รู้จักประมาณในการคิด และแน่นอนที่สุด ทุกสิ่งต้องลงตัวและกลมกลืนกันด้วย “นิเวศแห่งจิต” อันหมายถึงความสงบและสันติ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อชีวิตจิตใจ..เพียงเท่านั้น

“สันติภาพทุกลมหายใจ”(Peace is Every Breath)..แปลเป็นภาษาไทยอย่างลุ่มลึกถึงแก่นสารสาระโดย “จิตร์ ตัณฑเสถียร” ถือเป็นหนังสือที่ชี้แนะถึงการเดินทางในวิถีภายในของแต่ละปัจเจกชน แม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆที่เป็นสามัญในชีวิต แต่ก็แสดงถึงอานิสงค์ของการมีสติ และการตระหนักรู้ถึงอิริยาบถในชีวิตประจำวัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ และการเยียวยาสภาพยุ่งยากทางจิต รวมทั้งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสันติสุขในปัจเจกชนกับสันติภาพบนโลกนี้ อย่างมีค่าความหมายที่ตั้งอยู่บนวิถีแห่งสัจจะ…แท้จริง…

“ทุกก้าวย่างของชีวิต ย่อมต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลทางจิตวิญญาณอย่างไม่สิ้นสุด…เสมอ”

ผล บอล สด ตาราง บอล วัน นี้ สันติสุขทุกลมหายใจ(PeaceisEveryBreath)“ทุกก้าวย่างของชีวิตย่อมต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลในทางจิตวิญญาณอย่างไม่สิ้นสุด..เสมอ”

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/963.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน