ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

"BGC"คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์บอล สด ออนไลน์

“BGC”คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์【บอล สด ออนไลน์】:

บอล สด ออนไลน์

"BGC"คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์บอล สด ออนไลน์

BGC คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม “Best Innovative Company Awards” และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น “Outstanding Investor Relations Awards” จากเวที SET AWARDS 2021 พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ตอกย้ำความสำเร็จด้านนวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “Best Innovative Company Awards” จากผลงานที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Lightweight Glass Packaging ช่วยลดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” ซึ่งให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2021

นอกจากนี้ BGC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับ BGC เป็นองค์กรชั้นนำ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

“การได้รับรางวัลทั้ง 2 รางวัล และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ภายหลังการได้รับรางวัล บริษัทฯยังคงมุ่งมั่น คิดค้น วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานและการดำเนินกิจกรรมกับนักลงทุนทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูล และการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศต่อไป”

บอล สด ออนไลน์ "BGC"คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/925.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน