ตำแหน่งของคุณ Home กองทุน

ศมข.นครสวรรค์เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมสู่ผู้ผลิตข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้มั่นคงเกม บา คา ร่า ฟรี

ศมข.นครสวรรค์เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมสู่ผู้ผลิตข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้มั่นคง【เกม บา คา ร่า ฟรี】

เกม บา คา ร่า ฟรี

ศมข.นครสวรรค์เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมสู่ผู้ผลิตข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้มั่นคงเกม บา คา ร่า ฟรี

กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยน้ำหอม ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีสมาชิก169 ราย จำนวนพื้นที่ 4,984 ไร่ ความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มทำให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ฯที่ประสบความสำเร็จทั้งในการบริหารจัดการกลุ่ม การเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพส่งขายและไว้ใช้เอง รวมถึงการแปรรูปข้าวเพื่อขายสำหรับบริโภค สร้างรายได้อย่างงดงามให้กับสมาชิก

นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กล่าวว่า สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมดตอนนี้มี 46 แปลง พื้นที่ 80,000 กว่าไร่ ซึ่งในปี 2564 มีเป้าหมายในการส่งเสริมอยู่ที่ 17 แปลง เกษตรกร 708 ราย พื้นที่ 19,419 ไร่ ในเรื่องของแปลงใหญ่จะส่งเสริมในเรื่องของลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต เสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในเรื่องของราคา เพราะว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ดีสามารถที่จะลด ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้

โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ ในอัตรา 500 บาท ถึง 1,000 บาทต่อไร่ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ในอัตรา 50 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนั้นทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวภายใต้มาตรฐาน GAP SEED และ GAP Grain เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสินค้าที่ทางกลุ่มผลิตได้ในแต่ละชิ้นได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ผลิตและคุณภาพของสินค้า

ด้านนางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยน้ำหอม กล่าวว่า เดิมสมาชิกกลุ่มมีอาชีพทำนาข้าวเป็นอาชีพหลัก เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ทำพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวพันธุ์เดิม เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายฤดู การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ เมล็ดข้าวเสื่อมคุณภาพ ให้ผลผลิตลดลง และใช้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นประกอบกับต่างคนต่างทำนา ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เมื่อได้รับการส่งเสริมให้รวมกลุ่ม โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์มาให้ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำ ส่วนที่เหลือจากการทำเมล็ดพันธุ์กลุ่มยังได้นำมาแปรรูปสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอีกด้วย การรวมกลุ่มเป็นเรื่องดีเนื่องจากจะสามารถต่อรองการจัดซื้อปัจจัยการผลิตได้แล้ว ยังสามารถต่อรองราคาผลผลิตได้ และตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เอง

สมาชิกที่เคยทำนาแบบเดิมๆ จำหน่ายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้าอย่างเดียวก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน จากการขายให้กับพ่อค้าอย่างเดียวก็มาทำเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายและมีการแปรรูปข้าวจำหน่าย จากการปรับเปลี่ยนนี้ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากที่เคยจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับโรงสี ตันละ 6,500 บาท เมื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ตันละ 14,000 บาท และเมื่อแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายได้ตันละ 10,800 บาท และส่วนข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสี ตันละ 14,000 บาท เมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายได้ ตันละ 21,000 บาท และทำเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ตันละ 20,000 บาท ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าการทำนาแบบเดิมๆ ที่สำคัญมีตลาดสำหรับรองรับผลผลิตที่แน่นอน สมาชิกไม่ต้องไปหาตลาดเอง

จากตัวเลขผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตที่ลดลง น่าจะพอเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยน้ำหอมได้เป็นอย่างดี

เกม บา คา ร่า ฟรี ศมข.นครสวรรค์เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมสู่ผู้ผลิตข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้มั่นคง

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/763.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน