ตำแหน่งของคุณ Home หุ้น

กระตุ้นอสังหาฯ"แบงก์ชาติ”ผ่อนเกณฑ์LTVกู้เงินซื้อบ้านมีผลทันที-31ธ.ค.65อนิเมะคือ

กระตุ้นอสังหาฯ”แบงก์ชาติ”ผ่อนเกณฑ์LTVกู้เงินซื้อบ้านมีผลทันที-31ธ.ค.65【อนิเมะคือ】:

อนิเมะคือ

กระตุ้นอสังหาฯ"แบงก์ชาติ”ผ่อนเกณฑ์LTVกู้เงินซื้อบ้านมีผลทันที-31ธ.ค.65อนิเมะคือ

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ยืดเยื้อ แม้มีแนวโน้มจะทยอยฟื้นตัวได้จากความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ทำให้เปิดประเทศได้เร็วกว่าคาด แต่การฟื้นตัวยังเปราะบางจากความไม่แน่นอนสูงและฐานะการเงินของบางภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหนัก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะซบเซาจาก อุปสงค์ที่อ่อนแอและภาคก่อสร้างที่ได้รับผลจากการระบาด ธปท. ประเมินแล้วเห็นว่า เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพยุงการจ้างงาน จึงควรเร่งเพิ่มเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำนวนมากโดยเฉพาะจากกลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเข้มแข็งหรือรองรับการก่อหนี้เพิ่มได้ ผ่านการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว

สำหรับสาระสำคัญของการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ มีดังนี้ 1.กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมี ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณี (1) มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และ (2) กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป 2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดย ธปท. คาดว่าการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ จะช่วยดึงเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสำคัญและมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คิดเป็นกว่าร้อยละ 9.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานรวมกว่า 2.8 ล้านคน ภายใต้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบาง ประกอบกับในปัจจุบัน สถาบันการเงินมีมาตรฐานการให้สินเชื่อที่รัดกุม โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ในระยะยาวเป็นหลัก ธปท. จึงประเมินว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่จะมาจากการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะหนึ่งปีข้างหน้ามีจำกัด ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และความสามารถของประชาชนในการกู้หรือซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการได้อย่างเท่าทันและเหมาะสมต่อไป

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธปท. กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า แม้จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่หากไม่มีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม คาดว่ากิจกรรมเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์จะไม่กลับไปเท่ากับก่อนวิกฤติจนถึงปี 2568 ทั้งนี้ มีการประเมินในเบื้องต้นว่า ผลจากการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในระยะ 1 ปีกว่าต่อจากนี้ จะทำให้เกิดเม็ดเงินจากการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ราว 5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% ของมูลค่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ราว 8 แสนล้านบาท

“การผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราวถึงสิ้นปี 2565 สอดคล้องกับช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ต้องการแรงสนับสนุน และเป็นช่วงที่ความเสี่ยงจากการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์น่าจะอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการในปี 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่ชัดเจน เชื่อว่า การผ่อนคลายมาตรการ LTV จะไม่ทำให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแต่ละสถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก และมีความรัดกุมในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ อีกทั้งการผ่อนคลายมาตรการในครั้งนี้ เน้นให้กลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเข้มแข็ง หรือรองรับการก่อหนี้เพิ่มได้ ออกมาใช้จ่ายมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ยังมีกำลังผ่อนชำระหนี้ จึงไม่น่ากระทบกับความสามารถในการชำระหนี้โดยรวมมากนัก”

ขณะเดียวกันเชื่อว่าจะไม่มีผลทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนี้ ส่วนใหญ่มาจากหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่หนี้ที่อยู่อาศัย อีกทั้งธนาคารจะพิจารณาและให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระหนี้มากกว่าปริมาณหนี้ นอกจากนี้ การเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับสถาบันการเงินยังมีความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ จึงทำให้การผ่อนคลายมาตรการ LTV จึงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ธปท.มองว่า การระบาดระลอกล่าสุดของโควิด 19 กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยดึงเงินออมส่วนเกิน (excess saving) และสร้างความต้องการซื้อที่อั้นไว้ให้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (pent up demand) ผ่านการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก และต่างได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดของโควิดระลอกล่าสุด อย่างไรก็ดี การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์จะต้องทำเป็นแพ็คเกจ ทั้งมาตรการด้านการคลัง และมาตรการด้านการเงินควบคู่กัน ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาขยายมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าโอน และจดจำนอง เหลือ 0.01% ออกไปอีก หลังจากที่อัตราดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.64

นายดอน กล่าวอีกว่า ธปท.จะติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ สัญญาณการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ มาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และความสามารถของประชาชนในการกู้ หรือซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการได้อย่างเท่าทัน และเหมาะสมกับสถานการณ์

อนิเมะคือ กระตุ้นอสังหาฯ"แบงก์ชาติ”ผ่อนเกณฑ์LTVกู้เงินซื้อบ้านมีผลทันที-31ธ.ค.65

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/757.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน