ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง​19​รายโต๊ะ บอล 99

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง​19​ราย【โต๊ะ บอล 99】:

โต๊ะ บอล 99

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง​19​รายโต๊ะ บอล 99

เมื่อวันที่9 พ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง จำนวน 19 ราย ดังนี้

1. นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา
2. นางสาววรดนู วิจาระนันท์
3๓. นางสาวศุภกานต์ เหรียญรักวงศ์
4. นางนพเก้า คชวรรณ์
5. นางสาวมณธิรา โสภณ
6. นายรุ่งโรจน์ คาตา
7. นายชัยภัทร ทั่งทอง
8. นายวิทยา ฝั้นคาอ้าย
9. นายสรรเพชญ ชัยจินดา
10. นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์
11. นายธีระ เดชขา
12. นายจิรัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
13. นายนิติศักดิ์ นลินธนทรัพย์
14. นายทรงพล บุญมา
15. นายชาญวิทย์ ชัยกันย์
16. นายสหโรจน์ เดชตยกุล
17. นายสุรเขต อินจับ
18. นายสุริยา วรรณวิเศษ
19. นางสาวรัตนลักษณ์ นาถนิติธาดา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โต๊ะ บอล 99 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง​19​ราย

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/706.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน