ตำแหน่งของคุณ Home การบิน

กรมปศุสัตว์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ณวัดมะนาวหวานเมืองคอนการ รักษา ปาก มดลูก อักเสบ

กรมปศุสัตว์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ณวัดมะนาวหวานเมืองคอน【การ รักษา ปาก มดลูก อักเสบ】:

การ รักษา ปาก มดลูก อักเสบ

กรมปศุสัตว์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ณวัดมะนาวหวานเมืองคอนการ รักษา ปาก มดลูก อักเสบ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.64 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ น้อมนำไปถวาย ณ วัดมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินบำรุงสถานศึกษาที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน โรงเรียนวัดมะนาวหวาน และโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ทั้งนี้ ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทั้งสิ้น 5,220,696.25 บาท

วัดมะนาวหวาน ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 308 ไร่ แบ่งเป็น เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร และฌาปนสถาน รวมเนื้อที่ 38 ไร่ และเขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน 3 โรง สถานีอนามัย 1 แห่ง ปรากฏหลักฐานระบุว่าวัดนี้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2225 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2230 ตามหลักฐานนี้ แสดงว่าวัดมะนาวหวานปัจจุบันมีอายุ 339 ปีแล้ว และได้สร้างขึ้นในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ พระเจดีย์สองพี่น้อง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดภายในวัด ตั้งอยู่หน้าอุโบสถริมฝั่งคลองจันดี ห่างกันประมาณ 6.50 เมตร เป็นที่ศรัทธาและเคารพสักการะของพุทธบริษัท มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา เจ้าอาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จปี พ.ศ.2535 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2519 พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สร้างโดยจ่าเผ่นผยอง (ชุ่ม สุวรรณจินดา) และนางทองสุข สุวรรณจินดา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2514

ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุภฐยี) ประทานนามว่า “พระพุทธพิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี นรสีห์ธรรมานุศาสก์ ไตรโลกนาถธรรมบพิตร” พระพุทธสิหิงค์ แบบนครศรีธรรมราชจำลอง หล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว มีพระนามาภิไธยย่อ “สธ.” พระตราประจำพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐ์บนผ้าทิพย์ ประดิษฐ์เป็นพระปฏิมาประธาน ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การ รักษา ปาก มดลูก อักเสบ กรมปศุสัตว์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ณวัดมะนาวหวานเมืองคอน

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/694.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน