ตำแหน่งของคุณ Home หุ้น

ส.ส.ตากเผยแขวงทางหลวงตาก2.(แม่สอด)เตรียมจัดประชุมโครงการปรับปรุงโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมภูมิภาคในพื้นที่อ.พบพระป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส.ส.ตากเผยแขวงทางหลวงตาก2.(แม่สอด)เตรียมจัดประชุมโครงการปรับปรุงโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส.ส.ตากเผยแขวงทางหลวงตาก2.(แม่สอด)เตรียมจัดประชุมโครงการปรับปรุงโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมภูมิภาคในพื้นที่อ.พบพระป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สส.ตาก เผย แขวงทางหลวงตาก 2.(แม่สอด) เตรียมจัดประชุมโครงการปรับปรุงโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมภูมิภาค ในพื้นที่ อ.พบพระ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดตาก เขต 2 กล่าวถึง ความคืบหน้า โครงการการพัฒนา เส้นทางคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมภูมิภาคในพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก ว่า แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จะ การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินและโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมสู่ภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด จะได้รับงบประมาณ จัดสรรในการพัฒนาโครงการปรับปรุง ระบบคมนาคม โดยจะดำเนินการ ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ อ.พบพระจ จ.ตาก จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ในกิจกรรมการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 (ซอโอ- วาเล่ย์ )ระหว่าง กม. 3 + 500 – กม. -6 + 750

2.โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานพัฒนาทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนตวบคุม 0100 ซอโอ-วาเลย์ ระหว่างกม 6 + 750 -กม 8 + 300

และ 3.โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 (ซอโอ-วาเลย์ )เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ กม. 8 + 300 -กม. 10 + 300

ซึ่งการดำเนินการประชุมดังกล่าว จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำการกำนันตำบลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ 2548 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการและเหตุผลในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โครงการคมนาคม ทั้ง 3 โครงการนี้ ให้เหมาะสม และเพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด ) เห็นว่าการประชุม นี้จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และ ระบบโลจิสติกส์เชื่อมภูมิภาค และ โครงข่าย ในพื้นที่อำเภอพบพระ ในโครงการดังกล่าว ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กรมทางหลวง รวมทั้ง แขวงทางหลวงชนบทตาก กรมทางหลวงชนบท ได้มีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงคมนาคม ภูมิภาค ในพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก มาหลายโครงการก่อนหน้านี้แล้ว
////////

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส.ส.ตากเผยแขวงทางหลวงตาก2.(แม่สอด)เตรียมจัดประชุมโครงการปรับปรุงโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมภูมิภาคในพื้นที่อ.พบพระ

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/671.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน