ตำแหน่งของคุณ Home ธุรกิจ

“เลขาฯสมช.”ถกร่วมภาคเอกชนทำความเข้าใจแผนเปิดประเทศลั่นดื่มแอลกอฮอล์แค่3ทุ่มต้องทำได้จริงไม่มีอะลุ่มอล่วย[้านผลบอล

“เลขาฯสมช.”ถกร่วมภาคเอกชนทำความเข้าใจแผนเปิดประเทศลั่นดื่มแอลกอฮอล์แค่3ทุ่มต้องทำได้จริงไม่มีอะลุ่มอ

[้านผลบอล

“เลขาฯสมช.”ถกร่วมภาคเอกชนทำความเข้าใจแผนเปิดประเทศลั่นดื่มแอลกอฮอล์แค่3ทุ่มต้องทำได้จริงไม่มีอะลุ่มอล่วย[้านผลบอล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 พ.ย. 64 ที่ห้องวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาฯสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เป็นประธานประชุมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศ และสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ โดยมีภาคเอกชนและตัวแทนหน่วยงานรัฐ เข้าร่วม อาทิ สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีก สมาคมสปาไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

จากนั้นเวลา 13.00 น. พล.อ.สุพจน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุม ศปก.ศบค. วันนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการเปิดประเทศมาร่วมประชุม ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และเชิญทางสมาคมสื่อมวลชนมาด้วย ซึ่งผลการประชุมสำเร็จได้ด้วยดี ได้ประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะมา ทั้งนี้เราได้ประกาศเตือนก่อนเปิดประเทศจริงตั้งแต่กลางเดือนต.ค. และเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งในขั้นเตรียมการเราได้เห็นปัญหาบางประการ วันนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ ผู้ประกอบการสามารถประกอบการต่อไป ซึ่งจะพาให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถเดินหน้าต่อไปได้

เมื่อถามว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคืออะไร พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ปัญหาที่พบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นในส่วนของขั้นตอนที่เล็กน้อย คือปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ซึ่งได้สั่งการเพิ่มเติมไปแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังพบกลุ่มบุคคลเปิดเว็บไซต์เลียนแบบเว็บไซต์ของทางราชการ เราจะแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจะเข้าไปตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย ขณะเดียวกันภาครัฐจะพยายามสร้างเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสารหลักของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นทางการ

พล.อ.สุพจน์ กล่าวด้วยว่า อีกเรื่องหนึ่งคือการผ่อนคลายมาตรการที่ร้านอาหารต่างๆต้องการทราบ ถึงมาตรฐานที่ทาง กทม. กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดกำหนด วันนี้ได้มีการแก้ไขด้วยการจัดทีมเชิงรุกไปสร้างความเข้าใจให้ร้านอาหารและสถานประกอบการทั่วไปที่ยังไม่มีมาตรฐานสาธารณสุขหรือ sha ให้มีมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงส่วนที่มีมาตฐาน sha อยู่แล้ว ก็ให้เพิ่มความเร่งด่วนในการสร้างมาตรฐานให้เป็น sha พลัส ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในร้านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กทม. ที่เป็นพื้นที่ ที่ศปก.ศบค. ห่วงใยมากที่สุด รวมทั้งจังหวัดนำร่องอื่นที่เราประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเราจัดทีมเชิงรุกจำนวนมากเข้าไปจัดการ ทั้งเรื่องของวัคซีน เพื่อให้เป็น sha พลัส

เมื่อถามว่ามีเป้าหมายเปิดกิจกรรมกิจการที่ได้รับมาตรฐาน sha เพิ่มอีกเท่าไหร่ เพราะตอนนี้เหมือนมีจำนวนน้อยอยู่ ผู้ประกอบการเองก็ต้องการได้รับมาตรฐานดังกล่าวมากขึ้น พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ขณะนี้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพื้นที่ของกทม. ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสูงสุดไปเร่งกำหนดเส้นมาตรฐาน เพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่า ศปก.ศบค.จะเร่งรัดอย่างไรได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยอมรับว่ากิจการที่ได้รับมาตฐาน sha ในพื้นที่กทม.ยังน้อยอยู่ เราจะเร่งพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป ส่วนร้านอาหารที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานsha เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปแนะนำการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานต่อไป

เมื่อถามว่าข้อจำกัดอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21.00น.โดยเฉพาะพื้นที่กทม. จะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า “ต้องทำได้จริง แต่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจ อาจจะมีความต้องการ แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดจะต้องเข้าไปขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำให้ได้ เพราะถ้าทำไม่ได้ แล้วเราควบคุมไม่ได้ อาจทำให้เกิดปัญหา เกิดความเสียหายเช่นเดิมอีก ดังนั้นต้องพยายามทำให้ได้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงความจำเป็น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อะลุ่มอล่วย ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจพบ ครั้งแรกคงต้องเตือนก่อนในเบื้องต้น และถ้ายังไม่เชื่อฟังก็คงต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการ”

พล.อ.สุพจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับเป้าหมายการเปิดประเทศ ศปก.ศบค.ดูในสองประเด็นคือ ในส่วนของประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้ดีแค่ไหน โดยจะต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณสุข โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมที่เราผ่อนคลายต้องทำด้วยความระมัดระวัง ในส่วนที่เป็นกิจการหรือกิจกรรมต้องใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของโควิดฟรีเซ็ตติ่ง สถานที่ทุกอย่างต้องพร้อม พนักงานต้องได้รับวัคซีน เพื่อให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ โดยปกติ ศปก.ศบค.จะประเมินสถานการณ์ในทุก 2 วันอยู่แล้ว และมีการรายงานทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ แต่ในภาพใหญ่เรากำหนดระยะเวลา 15 วันในการประเมิน เพื่อพิจารณาดูว่าหลังเปิดในลักษณะนี้แล้วสถานการณ์ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร ทีมของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย จะช่วยกันพิจารณาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปด้วยดีได้รับความร่วมมืออย่างดีมาตรการต่างๆก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงตามระยะไปเรื่อยๆ

“วันนี้พูดได้ว่าภายใน 15 วัน ถ้ามาตรการต่างๆได้รับการสนองและร่วมมือเป็นอย่างดี เราก็อาจจมีข่าวดีว่ามาตรการที่หลายคนอยากให้ผ่อนคลายจะได้รับการตอบสนอง ยกเว้นในส่วนของผับบาร์เรายังไม่เปิด โดยเราใช้หลักเกณฑ์หลายปัจจัยในการพิจารณา ทั้งจำนวนคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งขณะนี้ทำได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้ติดเชื้อ และขีดความสามารถด้านสาธารณสุขทั้งหมด” พล.อ.สุพจน์ กล่าว

เมื่อถามว่าจะมีข่าวดีให้กับสถานบันเทิงผับบาร์ได้เมื่อไร่ ผอ.ศปก.ศบค. ตอบว่า กลางเดือน พ.ย.นี้จะมีการประเมินกันอีกครั้งว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งมีความพร้อมเรื่องมาตฐานสาธารณสุขเป็นความเร่งด่วนแรก ส่วนพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเรามีการประเมินอยู่ตลอดอยู่แล้ว สรุปหากสถานการณ์ในพื้นที่ใดดีและมีความพร้อมเราก็จะทยอยเปิดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว โดยระบบต่างๆจะถูกประเมินตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้พล.อ.สุพจน์ ยังกล่าวถึงการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราชในปัจจุบันว่า สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงมาเล็กน้อย รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น มีเพียงจ.นราธิวาสที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ลด

[้านผลบอล “เลขาฯสมช.”ถกร่วมภาคเอกชนทำความเข้าใจแผนเปิดประเทศลั่นดื่มแอลกอฮอล์แค่3ทุ่มต้องทำได้จริงไม่มีอะลุ่มอล่วย

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/581.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน