ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสงลดต้นทุนผลิตข้าวรวมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งaia เบอร์โทร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสงลดต้นทุนผลิตข้าวรวมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง【aia

aia เบอร์โทร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสงลดต้นทุนผลิตข้าวรวมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งaia เบอร์โทร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ชูกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง ลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมกลุ่มเกษตรกรได้อย่างเข้มเข็ง

วันที่ 28 ต.ค.64 นางสิรวีย์ พงษ์เตชสิทธิ์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้รวมกลุ่มเกษตรกรและเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เมื่อปี 2562 แรงจูงใจที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่คือเกษตรกรได้มารับรู้ข่าวสารร่วมกันภายในกลุ่มในการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตในแต่ละปีตามเป้าหมายที่ทางกลุ่มวางไว้ มีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม มีการดำเนินการของกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน หาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตข้าว ให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิก 48 คน ปลูกข้าวพันธุ์มะลิ105 เป็นหลัก ปลูกข้าวเพียง 1 รอบต่อปีเป็นข้าวนาปี ปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว แทนการทำนาหว่าน ซึ่งการทำนาหยอดจะใช้เมล็ดพันธุ์น้อยกว่าการทำนาหว่าน ผลผลิตข้าวที่ได้เกษตรกรจะเก็บไว้เป็นพันธุ์หลักเพื่อใช้ในการปลูกข้าวในปีถัดไปอีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้เข้าผลักดันส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด นำเงินทุนที่ได้จากโครงการมาจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ไว้ใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับทางกลุ่ม ได้แก่ รถแทรกเตอร์ขนาด 60 แรงม้า รถอีแต๋น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ และเครื่องอัดฟาง เครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านี้จะนำมาเพื่อให้บริการแก่สมาชิกคิดค่าบริการกับสมาชิกต่ำกว่าราคาทั่วไป

นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังเข้ามาแนะนำองค์ความรู้ตั้งแต่การจัดการเมล็ดพันธุ์กระบวนการปลูกข้าว การดูแลต้นข้าว ในเรื่องของโรคพืช การกำจัดแมลงศัตรูพืช การตัดพันธุ์ปน ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆที่ได้สนับสนุนมาให้กับทางกลุ่ม ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง ได้ความรู้และเทคนิคดีๆในการปลูกข้าวที่ได้คุณภาพอย่างครบถ้วนกระบวนการอีกด้วย

สุดท้ายจึงอยากขอบคุณทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ที่เข้ามาส่งเสริมและผลักดันให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง ในด้านต่างๆ คอยเข้ามาดูแลอยู่เป็นประจำ เป็นทั้งพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มซึ่งเกษตรกรจากที่ไม่มีความรู้จนทำให้เกษตรกรมีความรู้นำไปต่อยอดพัฒนาการผลิตข้าวของตนเองและกลุ่ม ถือได้ว่าเป็นการมอบโอกาสที่ดีอย่างมากให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสง ได้พัฒนาในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคต่อไป

aia เบอร์โทร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามสะแกแสงลดต้นทุนผลิตข้าวรวมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/442.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน