ตำแหน่งของคุณ Home กองทุน

MEAย้ำยกเลิกใช้สำเนาบัตรอำนวยความสะดวกประชาชนทำธุรกรรมด้านไฟฟ้าเว็บสล็อตมาเฟีย

MEAย้ำยกเลิกใช้สำเนาบัตรอำนวยความสะดวกประชาชนทำธุรกรรมด้านไฟฟ้า【เว็บสล็อตมาเฟีย】:

เว็บสล็อตมาเฟีย

MEAย้ำยกเลิกใช้สำเนาบัตรอำนวยความสะดวกประชาชนทำธุรกรรมด้านไฟฟ้าเว็บสล็อตมาเฟีย

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในที่ทำการของ MEA เพื่อรองรับในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ในปัจจุบัน MEA ยังคงตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใช้บริการด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ลดภาระในกรณีที่ต้องใช้สำเนาเอกสารในการติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ ของ MEA โดยยกเว้นกรณี หากต้องการใช้เอกสารสำเนาดังกล่าว ให้พนักงาน MEA เป็นผู้ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงกรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง เพื่อมาติดต่อขอใช้บริการ สำหรับกรณีการติดต่อธุรกรรมของ MEA ในระบบออนไลน์ ยังคงต้องใช้หลักฐานสำเนาต่าง ๆ แนบตามที่ MEA ระบุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MEAยกเลิกรับสำเนาบัตรตั้งแต่ปี2561
#DigitalGovernment
#MEASMARTSERVICE
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/5143876325639463/

▶️ Website : https://mea.or.th/content/detail/87/6143

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1453218934618951680?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=94895

▶️ Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1…

▶️ Instagram : https://www.instagram.com/p/CVhNZ8tPnQC/?utm_medium=copy_link

เว็บสล็อตมาเฟีย MEAย้ำยกเลิกใช้สำเนาบัตรอำนวยความสะดวกประชาชนทำธุรกรรมด้านไฟฟ้า

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/429.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน