ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

หุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯผลตอบรับพุ่งจองซื้อเกิน133%สะท้อนเชื่อมั่นโครงการวัณโรค+หลักการและเหตุผล

หุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯผลตอบรับพุ่งจองซื้อเกิน133%สะท้อนเชื่อมั่น【โครงการวัณโรค+หลักการและเหตุผล】:

โครงการวัณโรค+หลักการและเหตุผล

หุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯผลตอบรับพุ่งจองซื้อเกิน133%สะท้อนเชื่อมั่นโครงการวัณโรค+หลักการและเหตุผล

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิได้แสดงเจตจำนงในการจองหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่า 133% คิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 1,700 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการความเชื่อมั่นและการให้การสนับสนุนต่อบริษัทฯ เป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการขยายงานในอนาคต

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า กล่าวถึง ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และนักลงทุน เมื่อช่วงวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิเต็มตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ และในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็ได้แสดงความจำนงขอจองซื้อมากกว่าสิทธิที่ตนเองได้รับอีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการหุ้นเพิ่มทุนสูงถึง 133% ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทกำหนดไว้ คิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 1,700 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ และรายย่อย

โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยยังมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ แนวคิดที่พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการชีวิตคนเมืองที่ปรับเปลี่ยนไปหลังโควิด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้มีการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ การเรียนรู้ปรับตัวพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม

โครงการวัณโรค+หลักการและเหตุผล หุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯผลตอบรับพุ่งจองซื้อเกิน133%สะท้อนเชื่อมั่น

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/1886.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน