ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

พช.อ่างทองฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบริษัท โต โย ต้า บ้านโพธิ์

พช.อ่างทองฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี【บริษัท โต โย ต้า บ้านโพธิ์】:

บริษัท โต โย ต้า บ้านโพธิ์

พช.อ่างทองฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบริษัท โต โย ต้า บ้านโพธิ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานและมอบนโยบายแนวทางฯ แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้มีการมอบนโยบายการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง โดยพัฒนาการจังหวัดอ่างทอง การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้ประสบผลความสำเร็จ และการปรับตัวในสถานการณ์ Covid-19 บรรยายโดย นายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งการจัดเวทีเสวนาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหวาย-ไม้ไผ่และใบลาน นางสาวศุภานิช เที่ยงตรง กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้า และนางพรพรรณ อัมวัฒน์ วิสาหกิจชุมชนเอกลักษณ์ขนมไทยโบราณ และจัดทำแผนพัฒนาอาชีพสู่การเป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บริษัท โต โย ต้า บ้านโพธิ์ พช.อ่างทองฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/1658.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน