ตำแหน่งของคุณ Home ธุรกิจ

พิษโควิดหนี้ครัวเรือนพุ่งโกง เกม ไอ โฟน

พิษโควิดหนี้ครัวเรือนพุ่ง【โกง เกม ไอ โฟน】: พิษโควิดแรงสุดดันหนี้ครัวเรือน Q3/64

โกง เกม ไอ โฟน

พิษโควิดหนี้ครัวเรือนพุ่งโกง เกม ไอ โฟน

พิษโควิดแรงสุดดันหนี้ครัวเรือน Q3/64 พุ่ง 14.27 ล้านล้านบาท เตะฝุ่น 8.7 แสนคน ห่วงหนี้เสียบัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคลอ่วม ขณะที่”ธปท.”ฮึ่มแบงก์ห้ามปฏิเสธลูกหนี้ย้ายค่าย หนุนรวมหนี้-รีไฟแนนซ์ หวังแก้หนี้คนไทยระยะยาวถึงสิ้นปี 66

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 3/64 พบว่า ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบรุนแรง จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงที่สุดตั้งแต่มีโควิด-19 ในขณะที่หนี้สินครัวเรือนยังขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในไตรมาส 3/64 ภาพรวมการจ้างงานผู้มีงานทำ มีจำนวนทั้งสิ้น 37.7 ล้านคน ลดลง 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมยังคงขยายตัวได้ ซึ่งมีการจ้างงาน 12.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.0% เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มฤดูการเพาะปลูกข้าว ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 1.3% ด้านผู้ว่างงานชั่วคราวสูงถึงเกือบ 9 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนเพียง 4.7 แสนคนเท่านั้น

ทั้งนี้ การว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานที่ 2.25% นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงาน สูงสุด 3.63% รองลงมาเป็น ปวส. 3.16% ซึ่งผู้ว่างงานส่วนใหญ่จบในสาขาทั่วไป (บริหารธุรกิจ การตลาด) จึงมีแนวโน้มประสบปัญหาการว่างงานยาวนานขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างจำกัด และคนกลุ่มนี้ที่มีทักษะไม่ต่างกันจึงหางานได้ยากขึ้น

ขณะที่ แรงงานที่มีอายุ 15-19 ปี มีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ 9.74% สะท้อนว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ผู้ประกอบการที่เคยชะลอการเลิกจ้างบางส่วนไม่สามารถรับภาระต่อได้ และจำเป็นต้องเลิกจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่เด็กจบใหม่ยังไม่มีตำแหน่งงานรองรับ เนื่องจากผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบและรอดูสถานการณ์ จึงชะลอการขยายตำแหน่งงาน

“อัตราการว่างงานไตรมาส 3/64 ใกล้เคียง และสูงสุดตั้งแต่วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ปี 51 อย่างไรก็ดี ยังไม่สูงเท่ากับช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งปี 40 ที่อัตราว่างงานอยู่ที่กว่า 5% ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4/64 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ธุรกิจกลับมาเปิด รวมทั้งถ้าไม่มีการระบาดที่รุนแรงอีกครั้ง ตัวเลขการว่างงานน่าจะลดลง”

ด้านสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนไตรมาส 3/64 ว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยหนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% จากระดับ 4.7% ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 89.3% ต่อจีดีพี ลดลงจาก 90.6% ในไตรมาสที่ผ่านมา จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วกว่าหนี้สินครัวเรือน

สำหรับประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในระยะถัดไปคือ 1.หนี้เสียโดยเฉพาะบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งหากลูกหนี้ผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยปรับในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหนี้ประเภทอื่น 2.การส่งเสริมให้ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากปัจจุบันที่หนี้เสียของครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการไม่รับรู้ถึงมาตรการช่วยเหลือ จึงควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ 3.การก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรอบครึ่งปี 2564 พบว่า มีมูลค่าหนี้นอกระบบรวม 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีเพียง 5.6 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าจากปี 2562

วันเดียวกัน น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ออกมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ และการรวมหนี้ โดยมีแรงจูงใจให้สถาบันการเงินที่เป็นผู้รวมหนี้ ช่วยลดต้นทุนทั้งเรื่องการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง หากทำการรวมหนี้ และผ่อนปรนหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยต้องไม่คิดค่าปรับไถ่ถอนก่อนกำหนดตั้งแต่ 16 พ.ย.64 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 แต่การรวมหนี้ สถาบันการเงินต้องใช้เวลาเตรียมการ คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่สิ้น ธ.ค.64 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 เช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีที่เจ้าหนี้ คือ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกหนี้ รีไฟแนนซ์ออกไป หรือออกไปเพื่อรวมหนี้แห่งอื่นนั้น ยืนยันว่าเมื่อลูกหนี้สามารถนำเงินมาปิดหนี้มายื่นให้ สถาบันการเงินไม่มีสิทธิปฏิเสธ ถ้าสถาบันการเงินไม่ยอมรับเงิน ให้ลูกหนี้โทรมาแจ้งได้ที่เบอร์ 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือศคง.

ทั้งนี้ ข้อควรรู้ คือ 1.ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต หากเจรจาปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสีย 2.ลูกหนี้ต้องให้คำยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นแก่สถาบันการเงินที่ทำการรวมหนี้ เช่น ชื่อเจ้าหนี้ ยอดหนี้คงค้าง 3.ลูกหนี้อาจถูกพิจารณาปรับลดวงเงินส่วนที่นำไปรวมหนี้ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการได้ 4.หากผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ถึงแม้จะไม่ได้รวมหนี้ ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องบังคับหลักประกันสินเชื่อบ้านได้ในที่สุด

โกง เกม ไอ โฟน พิษโควิดหนี้ครัวเรือนพุ่ง

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/1615.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน