ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีfifa online 3m download

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี【fifa onli

fifa online 3m download

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีfifa online 3m download

วันที่ 17 พ.ย.64 นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการข้าว ที่มีภารกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

และอีกหนึ่งภารกิจที่ศูนย์ฯให้ความสำคัญคือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับเกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปใช้ จำนวน 1,000 ตัน สำหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่ทางศูนย์ฯส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ คือ เมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่าย การจัดลำดับชั้นพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่

– เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากนักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นผู้ผสมพันธุ์ขึ้นมาจึงยังมีปริมาณเพียงเล็กน้อย เมล็ดพันธุ์ชั้นนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักปรับปรุงพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์ขึ้นมา

– เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัดตามวิธีของนักปรับปรุงพันธุ์ของกรมการข้าว ซึ่งเมล็ดพันธุ์หลักถูกผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าว

– เมล็ดพันธุ์ขยาย (Stock Seed หรือ Registered seed) คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลัก ปลูกโดยเกษตรกรฝีมือดี ด้วยการปฏิบัติตามวิธีที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าว

– เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Multiplication Seed หรือ Certified Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยายโดยเกษตรกรฝีมือดี ด้วยการปฏิบัติตามวิธีที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีการสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ดังนี้

1.จัดส่ง–รับเมล็ดพันธุ์จัดทำแปลง เกษตรกรสมาชิก ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรเท่านั้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรจะซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิกผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์
2.จัดอบรมเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม หลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแปลง
3.ติดตามให้คำแนะนำระยะตกกล้า 2 ครั้ง
4.ติดตามให้คำแนะนำระยะปักดำ 2 ครั้ง

5.ติดตามให้คำแนะนำระยะแตกกอ 2 ครั้ง
6.การร่วมรณรงค์การตรวจตัดพันธุ์ปน 1 ครั้ง
7.นำคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงอย่างเป็นทางการ ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ 1 ครั้ง
8.ติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติการเก็บเกี่ยว 3 ครั้ง 4 วัน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรให้ความสำคัญ เพราะหากผู้ผลิตมีความพร้อมที่ดี ก็จะส่งผลถึงศักยภาพด้านการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของเกษตรกรและสิ่งที่จะตามมานั้น คือ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร

fifa online 3m download ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/1353.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน