ตำแหน่งของคุณ Home หุ้น

สงขลาชูระบบ"แปลงใหญ่"เปลี่ยนนาขาดทุนรวมกลุ่มเข็มแข็งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอาหาร ที่ คน ท้อง ห้าม ทาน

สงขลาชูระบบ”แปลงใหญ่”เปลี่ยนนาขาดทุนรวมกลุ่มเข็มแข็งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ【อาหาร ที่ คน ท้อง ห้าม

อาหาร ที่ คน ท้อง ห้าม ทาน

สงขลาชูระบบ"แปลงใหญ่"เปลี่ยนนาขาดทุนรวมกลุ่มเข็มแข็งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอาหาร ที่ คน ท้อง ห้าม ทาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ถือว่ามีการตอบรับที่ดี และเกษตรกรได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชที่มีความต้องการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นพืชที่ส่งออกไปยังทั่วโลก ดังนั้นพื้นฐานการปลูกข้าวจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

เห็นได้จากแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สมาชิกภายในกลุ่มมีอาชีพดั้งเดิมทำนาแต่เจอปัญหาทำนาแล้วขาดทุน ราคาตกต่ำผลผลิตได้น้อย ไม่มีคุณภาพ เป็นการทำนาต่างคนต่างทำ ไม่มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาสินค้าตกต่ำ เกษตรกรทำ นาขาดทุน มีหนี้สิน ต่อมาปี 2559 มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ การวางแผนผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการกับตลาด

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กล่าวว่า ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละปีเราจะต้องวางแผนและกำหนดแผนในการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้ข้อมูลในเรื่องของความต้องการของตลาด ความต้องการของตลาดก็คือเพื่อจะเป็นตลาดนำการผลิต เราก็จะผลิตตามความต้องการของเกษตรกรและพ่อค้าในการวางแผนการผลิต ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเราจะเน้นในเรื่องข้าวที่เมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตเน้นในเรื่องข้าวที่อายุสั้นให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง แล้วเป็นความต้องการของตลาดการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์เราจะวางแผนล่วงหน้าสองปี เพื่อจะให้ศูนย์วิจัยข้าวซึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์หลักมาให้เราเพื่อเราผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย

นางสาวผกามาส ทับทิมทอง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กล่าวว่า ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ในปี 2559 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 79 ราย พื้นที่ 1,688 ไร่ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตข้าวคุณภาพ การขอรับรองมาตรฐาน GAP รายเดี่ยวและการขอมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม และในปี 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านขาวได้ยกระดับขึ้นเป็นบริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านขาวและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3 ล้านบาท จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์เป็นเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาด 15 ตัน

นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยังได้มีการพัฒนาและยกระดับข้าวโดยการจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจำหน่ายทั่วประเทศ

อาหาร ที่ คน ท้อง ห้าม ทาน สงขลาชูระบบ"แปลงใหญ่"เปลี่ยนนาขาดทุนรวมกลุ่มเข็มแข็งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/1190.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน