ตำแหน่งของคุณ Home กองทุน

อบจ.มหาชัยรับถ่ายโอนอำนาจดูแลภารกิจ'รพ.สต.'สถานีอนามัยชุมชน3อำเภอ36แห่งหมุนวงล้อ joker

อบจ.มหาชัยรับถ่ายโอนอำนาจดูแลภารกิจรพ.สต.สถานีอนามัยชุมชน3อำเภอ36แห่ง【หมุนวงล้อ joker】:

หมุนวงล้อ joker

อบจ.มหาชัยรับถ่ายโอนอำนาจดูแลภารกิจ'รพ.สต.'สถานีอนามัยชุมชน3อำเภอ36แห่งหมุนวงล้อ joker

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ อบจ.สมุทรสาคร นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร เปิดการประชุมสมาชิกสภา อบจ.ใน สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กันอย่างพร้อมเพียง โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร มาร่วมสังเกตการณ์ เพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหาของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับสังคมท้องถิ่น ตามลำดับ ภายใต้อำนาจการบริหารงานของ อบจ.สมุทรสาคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีญัตติที่สำคัญเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เกี่ยวกับการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรสาคร โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตอบรับแล้ว 36 แห่ง ประกอบไปด้วย อำเภอกระทุ่มแบน 11 แห่ง อำเภอบ้านแพ้ว 19 แห่ง และอำเภอเมืองสมุทรสาคร 6 แห่ง ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการตอบรับให้ รพ.สต. ถ่ายโอนภารกิจดูแลสถานีอานามัยชุมชน เข้ายัง อบจ. แล้วนั้น ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการงานประสานข้อมูลในส่วนของจำนวนบุคลากรด้วยที่คนสมัครใจถ่ายโอนอำนาจมาอยุ่กับ อบจ.ต่อไป

ซึ่ง นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.กล่าวว่า การขอรับการถ่ายโอนภารกิจ (รพ.สต.) คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นไปตามที่นโยบายด้านการกระจายอำนาจ ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท,) ตาม กม. หลังมีมติให้ถ่ายโอนภารกิจ มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (อบจ.สมุทรสาคร ควบคุมดูแลตามอำนาจ โดยมีการเห็นชอบเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจ ซึ่งเบื่องต้นก็ต้องขอแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งไปยัง สำนักงานปลัดรัฐมนตรี (ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 64) นี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯท้องถิ่น ได้ร่วมพิจารณาด้วยต่อไป อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชนในจังหวัด เพราะผู้บริหารและสมาชิก อบจ. มาจากประชาชนและมความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถได้รับบริการดูแลประโยชน์ด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป

ด้าน นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การเข้าร่วมสังเกตดูประชุมสภาฯ ครั้งนี้ก็เพื่อมาร่วมรับฟังการปัญหาในท้องถิ่นและเสียงสะท้อน จากสมาชิกสภาฯ ซึ่งมีหลายเรื่อง อาทิเช่น การแก้ปัญหาป้องกันน้ำท่วม สืบเนื่องมาจากช่วงน้ำทะเลหนุนสูงระยะนี้ในช่วงกลางเดือน พ.ย.64 นี้ และการแก้ไขปัญหาการจอดรถกีดขวางจราจรเมืองมหาชัย รวมทั้งการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นต้น

หมุนวงล้อ joker อบจ.มหาชัยรับถ่ายโอนอำนาจดูแลภารกิจ'รพ.สต.'สถานีอนามัยชุมชน3อำเภอ36แห่ง

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/1144.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน